Day: October 17, 2023

อายุน้อยก็เสี่ยงเบาหวาน ควรระวังอย่างไรดีอายุน้อยก็เสี่ยงเบาหวาน ควรระวังอย่างไรดี

เบาหวานเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ ทำให้ร่างกายไม่สามารถจัดเก็บระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติที่เหมาะสมได้ การเกิดเบาหวานในเด็กในวัยรุ่นนั้นมีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงแทรกซ้อนได้มากกว่าโรคเบาหวานในผู้ใหญ่ โรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่นจะมีแนวโน้มที่ควบคุมได้ยากมากกว่าโรคเบาหวานของผู้ใหญ่เนื่องจากสภาวะด้านอารมณ์และการตัดสินใจ มีโอกาสสูงทำให้ขาดวินัยในการควบคุมเบาหวาน แถมวัยรุ่นยังสนใจในการดูหนังav thมากกว่าที่จะออกกำลังกายซะอีก วัยรุ่นเหล่านี้จึงอาจใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดูหนังav thแทนที่จะออกไป ออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายสามารถขับน้ำตาลออกมา โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดนั้นสูงผิดปกติ ร่างกายไม่สามารถหลั่งสารอินซูลินในปริมาณที่เพียงพอเพื่อที่จะมาจัดการกับระดับน้ำตาลหรือเกิดภาวะดื้ออินซูลินทำให้ร่างกายหลั่งสารมาไม่มีประสิทธิภาพไม่ดีพอการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด อาการโรคเบาหวานในวัยรุ่นและเด็กจะทำให้มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนใดมากกว่าวัยผู้ใหญ่ เพราะในวัยเด็กและวัยรุ่น เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และความรู้สึกมากกว่าอารมณ์ในการตัดสินใจเป็นส่วนใหญ่ จึงจะส่งผลต่อการควบคุมการรักษาหรือควบคุมอาการของโรคได้ไม่ดีเท่ากับผู้ใหญ่ บางคนหงุดหงิดง่าย บางคนมีความต้องการทางเพศสูงและยังควบคุมได้ไม่ดีเลยเลือกที่จะใช้หนังav thตลอดในช่วงเวลาว่าง ส่งผลให้ออกกำลังกายได้น้อยลง อาการที่สังเกตได้ ปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนดื่มน้ำมากกว่าปกติหรือกระหายน้ำบ่อย มีความอยากอาหารบ่อยการมองเห็นพร่ามัวไม่ชัดเจน มีภาพซ้อน โดยเฉพาะตอนที่ดูหนังav th แผลหายช้า เหนื่อยและหงุดหงิดง่าย น้ำหนักลงทั้งที่กินจุ เมื่อมีบาดแผลที่ผิวหนัง{...}

0 Comment